Hadson Immigration

جاب آفر برای آرایشگر در کانادا

جاب آفر برای آرایشگر و استایلیست مو در کانادا

ناک شغلی آرایشگر و استایلیست مو: 63210

جاب آفر موجود در استان های
آنتاریو، بریتیش کلمبیا، آلبرتا، ساسکاچوان

عناوین شغلی

  • Barber
  • Barber apprentice
  • Hair colour technician
  • Hairdresser
  • Hairdresser apprentice
  • Hairstylist
  • Hairstylist apprentice
  • Wig stylist

شرح شغلی

آرایشگران، موها را اصلاح و حالت می دهند و خدمات مرتبط را انجام می دهند. آنها در آرایشگاه ها،مدارس حرفه ای، مؤسسات مراقبت های بهداشتی و مؤسسات تئاتر، فیلم و تلویزیون به کار گرفته می شوند

دستمزد ساعتی: 16.55 دلار کانادا

فرصت شغلی برای آرایشگران و استایلیست مو

چندین کارفرما برای این موقعیت شغلی وجود دارد

 

Leave a Comment

Scroll to Top
Send Us Message
Need Help?
Hello, Let's connect to discuss.