Hadson Immigration

ARC مجوز بازگشت به کانادا

ARC مجوز بازگشت به کانادا

مجوز بازگشت به کانادا برای افرادیست که وزارت مهاجرت کانادا از آن ها خواسته است بنا به دلیلی خاک کانادا را ترک کنند. مثلا در شرایطی مانند داشتن سوابق کیفری یا جنایی و یا مواردی مانند عدم پذیرش درخواست پن..اهن..دگی، از فرد خواسته می شود تا کانادا را ترک کند

اداره مهاجرت کانادا و اداره مرزبانی  (یا آژانس خدمات مرزی) کانادا برای افرادی که مشکل عدم پذیرش (از هر نوعی) دارند، احکامی مثل حکم خروج، حکم محرومیت یا حکم دیپورت را صادر می‌کنند

اگرچه شاید به نظر برسد که صدور این احکام به معنای پایان کار فرد در کانادا باشد، اما مجوز بازگشت کانادا ، مجوزی است که دولت فدرال صادر می‌کند و می‌تواند زمینه بازگشت فرد به کانادا در آینده را فراهم کند. برای درک عملکرد این مجوز، ابتدا باید با اصول هر یک از سه حکم اخراج از کانادا آشنا شوید که در ادامه بر اساس شدت آورده شده‌اند

انواع دستور ترک کشور (types of removal orders)

هنگامی که یک فرد از کانادا اخراج می‌شود، معمولا اداره مهاجرت با صدور دستور ترک کشور، از او می‌خواهد تا هرچه سریع‌تر، خاک این کشور را ترک کند

حکم دیپورت / اخراج (Deportation orders)

حکم اخراج به گونه ای طراحی شده اند که برای همیشه از بازگشت هر فرد اخراج شده‌ای به کانادا جلوگیری می‌کنند، مگر اینکه برای مجوز بازگشت به کانادا درخواست دهند

افرادی که هزینه دیپورتشان توسط آژانس خدمات مرزی کانادا پرداخت شده باشد، باید این هزینه را به اداره مرزبانی برگردانند

اگر این حکم را دریافت کرده‌اید، بازپرداخت مبلغ مذکور به‌علاوه دریافت حکم بازگشت، جهت ورود مجدد به کانادا، مورد نیاز است

حکم محرومیت (Exclusion orders)

حکم محرومیت از شدت نسبتا بیشتری در مقایسه با حکم خروج برخوردار است و در اکثر موارد – حداقل تا یک سال – قادر به بازگشت مجدد به کشور نخواهد بود. اما اگر حکم اولیه در نتیجه ارائه اطلاعات نادرست باشد، امکان صدور پنج‌ساله این حکم نیز وجود دارد

اگر دستور محرومیت داده شود که آژانس مرزی را ملزم به پرداخت هزینه خروج فرد از کانادا کند، شخص موظف است آن مبلغ را به آژانس خدمات مرزی کانادا بازپرداخت کند

برای بازگشت به کانادا باید دو مورد را رعایت نماید

  • از زمان خروجش از کانادا 12 ماه گذشته باشد
  • برگه ی خروج از کانادا را در دست داشته باشد

اگر متقاضی دو مورد بالا را رعایت نماید، به احتمال زیاد برای ورود مجدد به کانادا نیازی به مجوز نخواهد داشت. مگر اینکه بخواهد زودتر از 12 ماه به کانادا بازگردد

حکم خروج (Departure orders)

به موجب قانون، کسی که حکم خروج خود را دریافت کرده، 30 روز فرصت دارد تا کشور را ترک کند، همچنین متعهد می‌شود تا هنگام رسیدن به بندر، خروج خود را با آژانس خدمات مرزی کانادا تأیید کند

این فرد هنگام بازگشت به کشور، نیازی به مجوز بازگشت به کانادا نخواهد داشت

نکته: اگر فرد در بازه 30 روزه از زمان صدور حکم خروج، اقدام به ترک خاک کانادا نکند و یا خروج خود را به اطلاع آژانس خدمات مرزی نرساند، حکمش به حکم دیپورت تبدیل می‌شود؛ و برای ورود به کشور، به مجوز نیاز خواهد داشت

آژانس خدمات مرزی کانادا (CBSA)

ARC (Authorization To Return To Canada)

اجازه بازگشت به کانادا چیست و چه زمانی به آن نیاز دارم؟

اجازه بازگشت به کانادا تنها راه بازگشت مجدد فرد دیپورت شده به کانادا است. اگر حکم اخراجتان، یک حکم خروج یا حکم محرومیت بوده، به مجوز نیازی نخواهید داشت. جزئیات بازگشت مجدد به کانادا بعد از دریافت این دو حکم در ادامه آورده شده است

  • بازگشت مجدد کسانی که حکم خروج گرفته اند و الزامات خروج از کشور را نیز رعایت کرده‌اند، به احراز شرایط ورود به کشور در زمان درخواستشان بستگی دارد. البته، اگر حکم خروج فرد به حکم دیپورت تبدیل شده باشد، گرفتن این مجوز برای فرد ضروری خواهد بود

گرفتن مجوز برای دریافت‌کنندگان حکم محرومیت تنها در صورتی ضروری خواهد بود که این درخواست، قبل از پایان دوره اعتبار این حکم – بین 2 تا 5 سال، بسته به دلیل محرومیت وی – ثبت شده باشد

  • بازگشت مجدد دریافت‌کنندگان شدیدترین نوع حکم خروج از کشور، یعنی حکم دیپورت، در هر صورتی مستلزم گرفتن مجوز بازگشت به کانادا است. به عبارتی، فرد برای بازگشت مجدد به کشور، صرفنظر از دلیل دیپورت و مدت زمانی که از دیپورت گذشته، ، به این مجوز نیاز خواهد داشت

جزئیات ARC

به غیر از یک حالت، تمامی درخواست‌های مجوز باید همراه با درخواست‌های دیگر باشد. دلیل این موضوع هم، بررسی امکان صدور اجازه بازگشت به کشور بر مبنای درخواست دیگر فرد است

برای مثال، دریافت کننده حکم محرومیت باید درخواست مجوز خود را در کنار یک اجازه اقامت موقت  ثبت کند تا رسیدگی به این دو درخواست به صورت همزمان انجام شود

اما نکته اساسی در بحث ARC آنست که تصمیم گیری درباره بازگشت مجدد به کشور، کاملا به شرایط و صلاحدید مقامات تصمیم گیر بستگی دارد

Leave a Comment

Scroll to Top