ویزای اسپانسرشیپ کانادا (مهاجرت خانواده)

ویزای اسپانسرشیپ کانادا (مهاجرت خانواده) شهروندان یا دارندگان اقامت کانادا با حداقل ۱۸ سال سن می‌توانند حامی مالی خویشاوندان خود شوند تا برای زندگی، کار یا تحصیل به کانادا بیایند طبق این برنامه، فردی که دارای اقامت دائم یا شهروندی کانادا است می‌تواند برای مهاجرت و اقامت دائم پدرومادر یا پدربزرگ و مادربزرگ خود به …

ویزای اسپانسرشیپ کانادا (مهاجرت خانواده) Read More »